Από την πρώτη εκδήλωση, τον Μάϊο του 2018, η ομάδα του EconAM έχει διοργανώσει συνολικά 6 δράσεις, τρεις εκ των οποίων ήταν ολόκληρα συνέδρια. Συνολικά έχουν λάβει μέρος πάνω από 100 συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν διαπραγματευτεί και κλείσει συμφωνίες άνω των 100.000.000 ευρώ! Στη συγκεκριμένη ενότητα, μπορείτε να διαβάσετε, αλλά και αν δείτε τι συνέβη σε παλαιότερες διοργανώσεις μας, ανά έτος.


Δείτε εδώ τα events μας για το έτος 2018

Δείτε εδώ τα events μας για το έτος 2019

Δείτε εδώ τα events μας για το έτος 2020