Μία ιδέα που έγινε πραγματικότητα, το Athens EconAM Conference είναι το μοναδικό συνέδριο που συνδυάζει νομικά και οικονομικά ζητήματα στην ίδια διοργάνωση. Φοιτητές από σχολές οικονομικών επιστημών και διοίκησης επιχειρήσεων συνεργάζονται με φοιτητές νομικών σχολών με στόχο την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας και την επίλυση διαφορών με εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης (Alternative Dispute Resolution – ADR). Μέσω των workshop με καθηγητές, επαγγελματίες και practitioners και μέσω της προσομοίωσης, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώση των καταστάσεων που θα αντιμετωπίσουν αργότερα ως επαγγελματίες.

Πάτα εδώ για να δεις την ομάδα!