Τα τελευταία χρόνια η διαμεσολάβηση εντάχθηκε και επίσημα στην ελληνική έννομη τάξη ως νέος θεσμός. Αποτελεί μια αναπτυσσόμενη μέθοδο επίλυσης διαφορών με πολλαπλά οφέλη για τα συναλλασόμενα μέρη και όλο και περισσότεροι στρέφονται προς αυτή, καθώς οι δίκες στην Ελλάδα μπορούν να διαρκέσουν πολλά χρόνια.

Η διαιτησία αποτελεί και αυτή ένα ταχύτερο τρόπο επίλυσης των διαφορών που εδώ και χρόνια την εμπιστεύονται μεγάλες εταιρίες παγκοσμίως.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο θα εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με:

Γνώση και πληροφόρηση για το γίγνεσθαι στο χώρο της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών

Τεχνικές και πρακτική εμπειρία στις διαπραγματεύσεις και τη σύναψη συμβολαίων

Αλληλεπίδραση και συνεργασία με ανθρώπους διαφορετικού ακαδημαϊκού υποβάθρου

Επικοινωνία και δικτύωση με άτομα με κοινούς στόχους και όραμα

Απόκτηση και ενίσχυση συνεδριακής κουλτούρας

Όλα τα παραπάνω αποτελούν soft skills με ανυπολόγιστα οφέλη που προσφέρουν συγκριτικό πλεονέκτημα στη μελλοντική είσοδο στην αγορά εργασίας.