Η Δρ. Ιωάννα Αναστασοπούλου είναι δικηγόρος (πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών), διδάκτωρ νομικής (Παρίσι στο Πανεπιστήμιο Paris 2 του στη θεματική του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου), νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, εταίρος στη Εταιρεία Δικηγόρων Βγενόπουλος και Συνεργάτες καθώς και Πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας».

Ειδικεύεται στο εταιρικό – εμπορικό δίκαιο, δίκαιο του ανταγωνισμού, χρηματιστηριακό δίκαιο, δίκαιο των συγχωνεύσεων και των εξαγορών και κοινοτικό δίκαιο. Στο πλαίσιο του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕλλΚΔΔ), από το 2006, προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Ο Δρ. Δημήτρης Λιάππης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και καθηγητής στη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι, επίσης, διαιτητής του Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (ΟΔΔΕΕ), μέλος του Ελληνικού Τμήματος του International Chamber of Commerce (ICC) και πρ. αναπλ. μέλος στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ειδικεύεται στα: δίκαιο συμβάσεων, δίκαιο αστικής ευθύνης, τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, εμπράγματο δίκαιο, διαιτησία, οικογενειακό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο, οικονομική κρίση και ιδιωτικό δίκαιο.

Ο Πρέσβης Ram Aviram είναι ειδικός σε θέματα που σχετίζονται με διασυνοριακούς υδάτινους πόρους. Η εμπειρία του βασίζεται σε 25 χρόνια πολυμερούς και διμερούς διπλωματίας ενώ υπηρετούσε σε υψηλόβαθμες θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Η καριέρα του στο Υπουργείο συνδέθηκε άρρηκτα με την πολιτική του νερού και με θέματα υδάτινων πόρων. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει: Επικεφαλής της ομάδας διαπραγμάτευσης του Ισραήλ για θέματα νερού στο πλαίσιο της πολυμερούς ειρηνευτικής διαδικασίας – η ομάδα ξεκίνησε και διετέλεσε σημαντικό έργο σε θέματα που σχετίζονται με το νερό στην περιοχή όπως το Κέντρο Έρευνας Αφαλάτωσης της Μέσης Ανατολής (Middle East Desalination Research Center) στο Μουσκάτ του Ομάν.

Ο Γιώργος Γραβιάς είναι δικηγόρος, Εταίρος της Εταιρίας Δικηγόρων «Παπαπολίτης & Παπαπολίτης», Διαμεσολαβητής, διαπιστευμένος από το The Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου (από το έτος 2008) και εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών από το Centre of Effective Dispute Resolution (από το 2013). Είναι μέλος του The Chartered Institute of Arbitrators, εταίρος και γενικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας και Αντιπρόεδρος του Σωματείου «Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών».

Ειδικεύεται στους τομείς του Εμπορικού και ιδίως Εταιρικού Δικαίου, του Δικαίου των Κατασκευών, του Εργατικού Δικαίου, στη Δικανική Δικηγορία και στη Διαιτησία.

Η Δρ. Κατερίνα Βουτσινά κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το London School of Economics and Political Science, μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Μάρκετινγκ και πτυχίο στην Οικονομική Επιστήμη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει τακτική θέση επίκουρης Καθηγήτριας στο Αμερικάνικό Κολλέγιο Ελλάδος και θέση ερευνητικού επιστημονικού συνεργάτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης τελεί καθήκοντα εισηγήτριας-μέντορα στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Η έρευνα της επικεντρώνεται στη μελέτη της επιχειρηματικότητας και των οργανωσιακών και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της τεχνολογίας στην παγκόσμια οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, στρατηγική επιχειρηματικότητα, νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, και τεχνολογική καινοτομία βρίσκονται στην καρδιά του ερευνητικού της έργου.