#Τhe_Med_ArbEdition

Το EconAM διοργάνωσε για τους λάτρεις των ADR ένα online συνέδριο προσομοιωτικού χαρακτήρα, στο οποίο οι συμμετέχοντες – ως Νομικοί Σύμβουλοι – κλήθηκαν να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα της εταιρίας τους και να επιλύσουν τις διαφορές που ανέκυψαν με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας.

Δείτε περισσότερα εδώ!