Το δεύτερο κεφάλαιο του Econ AM γράφτηκε στις 8 και 10 Νοεμβρίου 2018 με την συμμετοχή φοιτητών από Νομικές και Οικονομικές Σχολές. Προκειμένου οι συμμετέχοντες να καταρτιστούν πλήρως επί των ζητημάτων που θα έπρεπε να χειριστούν κατά το προσομοιωτικό μέρος του συνεδρίου, στις 8 Νοεμβρίου, έλαβε χώρα μία σειρά από workshops. Αυτά διενεργήθηκαν από διακεκριμένους καθηγητές και επαγγελματίες, καλύπτοντας ένα ευρύ θεματικό φάσμα όπως τις αρχές των εμπορικών διαπραγματεύσεων και τη διεξαγωγή τους στην πράξη, την εξοικείωση με το θεσμό της διαμεσολάβησης και την επεξήγηση του θεσμού της διαιτησίας ως εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης εμπορικών διαφορών.

Προς επίρρωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα workshops, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να γίνουν για μία  ημέρα CEOs και νομικοί σύμβουλοι δύο εταιρειών, οι οποίες έπρεπε να συνεργαστούν (μπορείτε να δείτε την υπόθεση βάσει της οποίας διαπραγματεύτηκαν εδώ ). Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις για βασικά ζητήματα όπως η τιμή πώλησης και οι ευθύνες των μερών, οι ομάδες, ανά ζεύγη, κατέληξαν στην κατάρτιση μία σύμβασης. Ωστόσο, επειδή στον επιχειρηματικό κόσμο ανακύπτουν προβλήματα, οι συμμετεχόντες ήρθαν αντιμέτωποι με μία κρίση στην συμβατική τους σχέση, την οποία και έπρεπε να επιλύσουν είτε με διαμεσολάβηση είτε με διατησία. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία να δουν στην πράξη το πώς δουλεύουν οι μηχανισμοί της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Οι φοιτητές έμειναν ευχαριστημένοι από μία διαδικασία την οποία βρήκαν πρωτόγνωρη και ενδιαφέρουσα, γεγονός που αποτυπώθηκε στο πολύ θετικό Feedback από την συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων.

Θα επιθυμούσαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την πολύτιμη συμβολή τους στην διεξαγωγή των workshops την δικηγόρο και Πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διατησίας, κα. Ιωάννα Αναστασοπούλου, τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών, Δρ. Δημήτρη Λιάππη, τον Πρέσβη Ram Aviram, την επίκουρη καθηγήτρια του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Δρ. Κατερίνα Βουτσινά και τον δικηγόρο, κ. Γεώργιο Γραβιά.

Ακόμα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τόσο το Deere – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας όσο και τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ για την παραχώρηση των φιλόξενων χώρων τους. Τέλος, είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους εθελοντές του συνεδρίου που συνέβαλαν τα μέγιστα στην διοργάνωσή του.