Η εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από ημεδαπές διαμεσολαβήσεις

Στο post θα απαντήσουμε μέσα από μία πολύ απλή υπόθεση εργασίας αν, υπό το ελληνικό δίκαιο, το πρακτικό της διαμεσολάβησης παράγει εκτελεστότητα και σε περίπτωση θετικής απάντησης, πώς αυτό εκτελείται.

Read more "Η εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από ημεδαπές διαμεσολαβήσεις"