Το EconAM καλεί τους λάτρεις των ADR να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα συνέδριο προσομοιωτικού χαρακτήρα, στο οποίο ως Νομικοί Σύμβουλοι θα κληθούν να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα της εταιρίας τους και να επιλύσουν τις διαφορές που έχουν ανακύψει με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας.

Read more

The Athens EconAM Conference 2021 Events

Το EconAM προσκαλεί τους λάτρεις των ADR να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα online συνέδριο προσομοιωτικού χαρακτήρα, στο οποίο ως Νομικοί Σύμβουλοι θα κληθούν να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα της εταιρίας τους και να επιλύσουν τις διαφορές που έχουν ανακύψει με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας. Δείτε περισσότερα εδώ!

Read more "The Athens EconAM Conference 2021 Events"