Το EconAM 2020 επιστρέφει online την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Δεκεμβρίου!

Για τη δική σας ασφάλεια και της ομάδας του EconAM, για τη φετινή χρονιά, το EconAM μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο.

Τι έχει αλλάξει στο EconAM για το 2020?

Το προσομοιωτικό κομμάτι του EconAM θα διεξαχθεί σε δύο ημέρες.

Σάββατο: Διαπραγματεύσεις / Ολοκλήρωση σύνταξης της εμπορικής συμφωνίας και γνωστοποίηση του σεναρίου της κρίσης

Κυριακή: Επίλυση της κρίσης με Διαιτησία, Διαμεσολάβηση ή Συμβιβασμό

Τι αλλάζει στο EconAM?

Προσθέτουμε μία νέα διαδικασία επίλυσης διαφορών:

Το συμβιβασμό

Το δεύτερο κομμάτι της προσομοίωσης του EconAM αποτελούνταν παραδοσιακά από δύο εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών, τη Διαιτησία και τη Διαμεσολάβηση.

Ξεκινώντας από το EconAM 2020, οι συμμετέχοντες έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν για την επίλυση της διαφοράς που θα προκύψει και το Συμβιβασμό (settlement).

Ο συμβιβασμός αποτελεί μια εξωδικαστική και άτυπη διαδικασία μεταξύ των μερών με στόχο την φιλική και εχέμυθη επίλυση μιας διαφοράς, χρησιμοποιώντας τις αρχές των διαπραγματεύσεων και του risk management.

Ποιο θα είναι το κόστος συμμετοχής στο EconAM 2020?

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της φετινής χρονιάς, θα εφαρμοστεί έκπτωση για όλους τους συμμετέχοντες, με τελικό κόστος συμμετοχής τα 20 ευρώ.

Πότε θα ανοίξουν οι αιτήσεις?

Πρόσβαση στον σύνδεσμο της αίτησης θα δοθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020.