Το κόστος συμμετοχής στο EconAM είναι 20 ευρώ.

Εδώ δηλώνεις συμμετοχή στο EconAM 2020!