Το κόστος συμμετοχής στο EconAM είναι 36 ευρώ.

Εδώ δηλώνεις συμμετοχή στο #EconAM21!