Το κόστος συμμετοχής στο EconAM21 είναι 36 ευρώ.

Εδώ δηλώνεις συμμετοχή στο #EconAM21!