Το EconAM υποστηρίζουν, όσον αφορά σε ορισμένες πτυχές της οργανωτικής διαδικασίας, ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας. Τους είμαστε ευγνώμονες για την βοήθεια που μας έχουν παράσχει, ήδη από το πρώτο συνέδριο του 2018!