Το Athens EconAM (Economics | Arbitration | Mediation) Conference είναι το μοναδικό συνέδριο που συνδυάζει νομικά και οικονομικά ζητήματα στην ίδια διοργάνωση. Φοιτητές από  οικονομικές και business σχολές συνεργάζονται με φοιτητές νομικών σχολών με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας και την επίλυση διαφορών με εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης (Alternative Dispute Resolution – ADR).