Δρ. Κατερίνα Βουτσινά

Η Δρ. Κατερίνα Βουτσινά κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το London School of Economics and Political Science, μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Μάρκετινγκ και πτυχίο στην Οικονομική Επιστήμη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατέχει τακτική θέση επίκουρης Καθηγήτριας στο Αμερικάνικό Κολλέγιο Ελλάδος και θέση ερευνητικού επιστημονικού συνεργάτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης τελεί καθήκοντα εισηγήτριας-μέντορα στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η έρευνα της επικεντρώνεται στη μελέτη της επιχειρηματικότητας και των οργανωσιακών και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της τεχνολογίας στην παγκόσμια οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, στρατηγική επιχειρηματικότητα, νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, και τεχνολογική καινοτομία βρίσκονται στην καρδιά του ερευνητικού της έργου.

Στο EconAM 2019, θα παραδώσει workshop πάνω στις διαπραγματεύσεις.

Δρ. Χάρης Μεϊδάνης

Ο Χάρης Μεϊδάνης είναι δικηγόρος Αθηνών, διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Μεϊδάνης, Σερεμετάκης & Συνεργάτες» και διδάκτωρ του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Είναι fellow του Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου, μέλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου των Επιχειρήσεων του ICC και του Βρετανικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου. Είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής (ΥΔΔΑΔ και CIArb) και αναπληρωματικό μέλος του συμβουλίου διαμεσολάβησης του ΕΟΔΙΔ.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε διαμεσολαβήσεις και διατησίες και έχει πλούσιο συγγραφικό και διδακτικό έργο στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, τη διαμεσολάβηση και τη διαιτησία, καθώς και πρακτική εμπειρία στους παραπάνω κλάδους.

Στο EconAM 2019, θα παραδώσει workshop πάνω στη διαιτησία.

Δρ. Ιωάννα Αναστασοπούλου και Γιώργος Γραβιάς

Η Δρ. Ιωάννα Αναστασοπούλου είναι δικηγόρος (πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών), διδάκτωρ νομικής (Παρίσι στο Πανεπιστήμιο Paris 2 του στη θεματική του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου), νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, εταίρος στη Εταιρεία Δικηγόρων Βγενόπουλος και Συνεργάτες καθώς και Διαμεσολαβήτρια (CiArb), εκπαιδεύτρια διαμεσοβητών (CEDR) και Πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας».

Ο Γιώργος Γραβιάς είναι δικηγόρος, Εταίρος της Εταιρίας Δικηγόρων «Παπαπολίτης & Παπαπολίτης», Διαμεσολαβητής, διαπιστευμένος από το The Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου (από το έτος 2008) και εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών από το Centre of Effective Dispute Resolution (από το 2013). Είναι μέλος του The Chartered Institute of Arbitrators, εταίρος και γενικός γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας και Αντιπρόεδρος του Σωματείου «Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών».

Στο EconAM 2019, θα παραδώσουν από κοινού workshop στην διαμεσολάβηση.

Τζένη Πουρνάρα – Βαρδαβίλια

Η Τζένη Πουρνάρα είναι επιχειρηματίας, Γενική Γραμματέας της Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία, εταίρος του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διατησίας, μέλος της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών, καθως και honorary member της WISTA Hellas και μέλος του Propeller Club.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο της ναυτιλίας, έχοντας μάλιστα δημιουργήσει μαζί με συνεργάτες της κατά την δεκαετία του 1970 εταιρεία Shipping με στόλο 14 φορτηγών πλοίων, η οποία είχε αναπτύξει πολλαπλές συνεργασίες εντός της ελληνικής και της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Έκτοτε έχει εργαστεί ως σύμβουλος στην shipping industry, ενώ έχει οριστεί διαιτητής και διαμεσολαβήτρια σε ναυτιλιακές διαφορές.

Στο EconAM 2019, θα μοιραστεί τις εμπειρίες της από το shipping industry, κάνοντας μία εισαγωγή στο πώς λειτουργεί η ναυτιλιακή αγορά. Το shipping είναι η αγορά στην οποία τοποθετείται η υπόθεση του φετινού μας συνεδρίου.